El espacio mono

Art
Aquesta artista japonesa que assegura crear des “del fons de la meva memòria, encara que sense consciència” exposa un recull dels seus dibuixos i objectes, curiosament indefinits, però decididament rodons i amb aspecte animal. J.H