Enlaces

Art
Després de 'Espejos de Agua', on Escudero indagava el caràcter abstracte de la natura, amb 'Enlaces' enforteix el vincle estructural entre les seves sèries fotogràfiques i introdueix el temps, factor que modifica la realitat i la seva imatge. J.H