Fetsival Loop. Ruben Santiago

Art
Market és l'obra d'aquedst artista que fa una crítica al mercat de l'art i als mecanismes que estableixen els seus protagonistes.
LiveReviews|0
1 person listening