Gloria Mundi

Art
Escenes de la vida quotidiana a dins d'un espai màgic: així són els quadres de Jordi Pintó, que en aquesta selecció de l'última obra fa referència al pàdel, els toros, la cuina i la moda. J.N