Hibridum Bestiarium

Art
Envoltada de dibuixos i pintures murals, es presenta per primera vegada la instal·lació interactiva El instructor de canto, una altra mostra de la fauna antropomòrfica d'Antúnez, que convida al públic a ensinistrar a un gos amb la cara de l'artista. J.H.