Jo Milne

Art
Recomanat
Milne investiga sobre els llenguatges de la pintura abstracta i els sistemes de representació científica a base de repetir i variar unes formes que recorden el món natural vist des d'un microscopi. Com llegim i entenem aquesta realitat visual és la gran pregunta que planteja. J.H