Lugares

Art
A mig camí entre la psicologia i la pintura, el món interior creat a partir d'una dotzena d'obres de gran format i una atractiva tècnica mixta neix, en paraules de l'artista, “d'una necessitat impulsiva, en part inexplicable”. J.H