Més papers pintats de...

Art
Amb aquest títol tan simple defineix la seva nova exposició de dibuixos un artista que uneix la senzillesa del traç amb la candor colorista i la simplicitat temàtica. J.H.