Planimetries

Art
Les composicions de Jaume de Oleza recorden les creacions constructivistes i suprematistes de les avantguardes russes. Sortint del pla, les formes prenen volum, però les imperfeccions i el llapis no esborrat li confereixen la indefinició de l'esbós, un cert aire de maqueta. J.H