Proximitats

Art
Una quarantena d'obres constitueixen la sèrie que Pujol inicia l'any 2005 per captar les transformacions de Barcelona, una ciutat que es construeix com en les seves fotografies: entre la naturalitat del carrer i la teatralització del gran angular. J.H.