Retrats del segle XXI

Art
Un dels gèneres més antics de la història de l'art, el retrat, és el nexe en comú d'aquesta exposició col·lectiva que reuneix pintura, escultura i fotografia. Rostres del nostre temps que ens parlen tant de l'artista com del retratat. J.H