Tàpies

Art
L'any 1959 Antoni Tàpies realitzà les seves primeres litografies, als tallers de FotoRepro, de la mà de Damià Caus. Ara, cinquanta anys després, es presenten acompanyades d'algunes obres més. J.H