Tono Carvajo

Art
Fotografies, objectes i restes de fustes s'adhereixen a la pintura tot creant espais que juguen amb la representació plana i l'experiència tridimensional.