1960 – 1980. Transicions i canvis.

Museus i institucions

1960- 1980. Transicions i canvis és el nom que rep el VIII Congrés de la CCEPC que pretén promoure la recerca sobre els canvis ocorreguts en la societat, aproximadament entre 1960 i 1980, en el conjunt dels territoris de parla catalana, des de la perspectiva del món local. Tres són els àmbits a tractar: ideologia, cultura i identitats, moviments socials i associacionisme i sociabilitat.