Brossa bàsic

Museus i institucions, Art i disseny
Recomanat
Mostra d'obres dels diferents gèneres que va explorar el poeta català al llarg dels anys de pràctica artística. Es poden veure obres seleccionades del fons de la Fundació, poemes objecte, poemes visuals, cartells i instal·lacions. També es poden veure llibres d'artista i edicions de la seva producció literària i de poesia visual a més de fotografies i poemes objecte.