Fanzines: art fotocopiat. Dels anys 80 fins ara

Museus i institucions

Exposició a partir d'una mostra dels fanzines de la col·leció particular del cantant Miqui Puig cedida per la biblioteca de l’Ametlla del Vallès.