Full printed

Museus i institucions, Art i disseny
Recomanat
Marta Malé-Alemany, de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, presenta diversos treballs de recerca de dissenyadors, arquitectes, enginyers, doctors, biòlegs i altres professionals que exploren les noves possibilitats pel que fa als materials. Es tracta no només de mostrar l'estat de la qüestió en la fabricació additiva sinó també d'indagar quin pot ser-ne el potencial per definir tota mena de producció en un futur no gaire llunyà. J.H