Indianes. Els orígens de la Barcelona industrial, 1736-1847

Museus i institucions
Indianes

L'exposició mostra com la Barcelona industrial va estar estretament lligada, en els seus inicis, a unes teles de cotó estampades que, pels seus orígens asiàtics, van ser conegudes amb el nom d’indianes. La fabricació dels teixits d’indianes es va desenvolupar a Barcelona durant el segle XVIII i va arribar a ser una manufactura molt important que, de fet, és la base sòlida que propicia la modernització industrial de la ciutat des del principi de segle XIX, molt centrada en la indústria tèxtil cotonera. L’exposició mostra com era el procés de fabricació de les indianes, alhora que es fa ressò de les transformacions socials, econòmiques i urbanes que va comportar.

LiveReviews|0
1 person listening