La trama celeste

Museus i institucions, Art i disseny
Sota la tutoria de Chus Martínez, tres propostes giren al voltant del joc: 'Si guanyo, m'ho gasto en loteria' de Guim Camps, 'Deb'Art ½' del col·lectiu lamalavista, 'El joc de ser artista de la perifèria' de Zeyno Pekünlü. J.H