Liaisons

Museus i institucions, Art i disseny
L'exposició, a cura de Ricard Giralt-Miracle, recull una vintena d'obres de galeries pertanyents a l'associació Art Barcelona, per commemorar-ne el vintè aniversari i explorar les relacions entre els artistes i els galeristes.