Naturalment (Thinking Nature)

Museus i institucions Gratis
Gerard Moliné ha creat l'exposició Naturalment servint-se dels processos naturals, que evolucionen al llarg del temps, per crear un missatge al voltant de la lògica de la natura. L'exposició converteix la terrassa de l'Arts Santa Mònica en un llenç natural on un seguit de testos, que poden contenir o no llavors, acabaran formant l'obra.