Niu d'estiu

Museus i institucions, Art i disseny Gratis
La intervenció a la façana de l'Arts Santa Mònia per part d'Emiliana Design Studio planteja la utilització temporal de la rampa com un gran pedestal amb uns grans 'objectes-habitacles', d'aspecte totèmic, que són punts de trobada i desconnexió i es presenten com a objecte relacional i mediador. J.N