Time Out a la teva bústia d'entrada

Cerca

Bases legals concurs La Grossa de Sant Jordi 2021

BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL “GUANYA DOS MILIONS D'EUROS AMB TIME OUT I LA GROSSA DE SANT JORDI”

Publicitat

Primera – Objecte
L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteria de Catalunya) i Time Out
Barcelona organitzen conjuntament la promoció comercial “Guanya dos milions d'euros amb
Time Out i la Grossa de Sant Jordi” amb la finalitat d’obsequiar amb un bitllet del número
28118 de la Grossa de Sant Jordi 2021 a cadascuna de les 15 primeres persones que arribin al punt indicat i contestin correctament la contrasenya que es facilitarà per les xarxes de Time Out.
Cadascun dels guanyadors del bitllet de loteria Grossa de Sant Jordi 2019 podria guanyar
dos milions d'euros en cas que aquest número resultés guanyador del primer premi del sorteig
Grossa de Sant Jordi 2021 que se celebrarà el dia 27 d’abril de 2021.

Segona – Característiques del concurs
2.1 Àmbit subjectiu
La participació en el concurs és oberta a totes les persones majors d’edat i, especialment, a
aquelles que són lectores de la revista Time Out Barcelona i seguidores de la Grossa.

2.2 Forma de participació i mecànica
Des del dia 16 d’abril de 2021, a les xarxes socials de Time Out es donaran pistes que
permetran conèixer quin és el lloc o establiment de Barcelona on els lectors de Time Out
podran aconseguir el premi.

El dia 23 d’abril de 2021, a les 13 hores, una persona de l'equip de Time Out estarà en
aquest lloc o establiment per a repartir 1 bitllet de la Grossa a cadascun dels 15 primers
lectors que es presentin i diguin correctament la contrasenya demanada via xarxes.
S’atendrà als concursants per estricte ordre d'arribada davant la persona de l’equip de Time Out situada al lloc indicat. Les primeres 15 persones que comuniquin correctament la contrasenya seran les guanyadores del concurs.

Cas que el primer concursant digui de forma incorrecta la contrasenya, no podrà ser
premiat ni tindrà una segona oportunitat, passant el torn al següent concursant per ordre
d’arribada, i així successivament.

La persona de l'equip de Time Out entregarà en aquell mateix moment a cadascun dels
guanyadors un bitllet del número 28.118 de la loteria Grossa de Sant Jordi 2021.

En participar al concurs, els guanyadors accepten explícitament que Time Out prengui imatges en format fotogràfic i vídeo per compartir a les xarxes socials pròpies per fer difusió d'aquest concurs.
Els posts es compartiran a xarxes amb el hashtag #LaGrossaDeTimeOut.
Cada participant només pot obtenir un sol bitllet de la Grossa de Sant Jordi 2021.
Time Out Barcelona retornarà a Loteria de Catalunya els bitllets que no hagin estat entregats
en el cas que quedés desert part del premi, atesa la condició de Time Out Barcelona de
dipositària dels bitllets destinats a aquesta promoció.

Tercera – Condicions i limitacions a la participació
Els participants en la promoció han de ser majors d’edat.
No pot participar personal adscrit a Loteria de Catalunya, ni a Time Out Barcelona, així com
tampoc cap persona relacionada professionalment amb aquesta promoció comercial, o amb
la publicitat d’aquesta o de la loteria Grossa.

Quarta – Dret d’ús d’imatge i veu i dades de caràcter personal
El fet de participar en aquesta promoció comercial implica el consentiment per a l’ús del nom
i cognoms, la difusió de la imatge i la reproducció de la veu dels guanyadors beneficiaris de
la promoció, de manera que Loteria de Catalunya i Time Out Barcelona es reserven els drets
d’ús sobre els esmentats conceptes amb finalitats exclusivament publicitàries i de promoció
comercial de Loteria de Catalunya i de Time Out Barcelona, inclosos qualsevols drets de
reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica, i sense que els
participants puguin reclamar cap indemnització econòmica ni per cap altra concepte per
l’exercici dels esmentats drets per part de l’organització.
Als efectes de participació en aquesta acció, les dades dels participants que resultin
guanyadors es comunicaran a Loteria de Catalunya i seran incorporades al fitxer de
participants en promocions del qual n’és responsable Loteria de Catalunya. Mitjançant la
participació en aquesta promoció comercial el guanyador i beneficiari presta el seu
consentiment per al tractament de les seves dades. Loteria de Catalunya garanteix el
tractament de les dades de manera confidencial i conforme a la legislació vigent en cada
moment i la persona afectada podrà exercir els drets d’accés, rectificació cancel·lació i
oposició mitjançant escrit adreçat a l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat,
Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 639, de Barcelona (08010).

Cinquena – Acceptació de condicions
Totes les persones participants d’aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les
condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que Time Out Barcelona i Loteria de
Catalunya adoptin sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

Sisena – Altres estipulacions
Aquestes bases són accessibles a través del web de Loteria de Catalunya
www.loteriadecatalunya.cat i del web de Time Out Barcelona http://www.timeout.cat.
Loteria de Catalunya i Time Out Barcelona, es reserven el dret de modificar les condicions
de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, Loteria de Catalunya i Time Out Barcelona, es comprometen a comunicar a través de les respectives pàgines web de
Loteria de Catalunya i de Time Out Barcelona les bases modificades, o si escau, l'anul·lació
de la promoció en el seu conjunt, de manera que tots els participants en siguin coneixedors.

Recomanat
    També t'agradarà
      Publicitat