Time Out a la teva bústia d'entrada

Cerca

Bases legals concurs La Grossa de cap d'any 2023

BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL “GUANYA DOS-CENT MIL EUROS AMB TIME OUT I LA GROSSA DE CAP D'ANY”

Editat per
Júlia Porto
Publicitat

Primera – Objecte

Time Out Barcelona organitza la promoció comercial “Guanya dos-cents mil euros amb Time Out i LA GROSSA DE CAP D’ANY” amb la finalitat d’obsequiar amb un bitllet de LA GROSSA DE CAP D’ANY 2023 a cadascuna de les 30 primeres persones que arribin al punt indicat i contestin correctament la contrasenya que es facilitarà per les xarxes de Time Out.

Cadascun dels guanyadors del bitllet de LA GROSSA DE CAP D’ANY 2023 podria guanyar dos-cent mil euros en cas que el número 28118 resultés guanyador del primer premi del sorteig de LA GROSSA DE CAP D’ANY 2023 que se celebrarà el dia 31 de desembre de 2023.

Segona – Característiques del concurs

2.1 Àmbit subjectiu

La participació en el concurs és oberta a totes les persones majors d’edat i, especialment, a aquelles que són lectores de la revista Time Out Barcelona i seguidores de la Grossa.

2.2 Forma de participació i mecànica

Durant els 7 dies anteriors al sorteig, a les xarxes socials de Time Out es publicarà un vídeo reel que donarà pistes que permetran conèixer quin és el lloc o establiment de Barcelona on els lectors de Time Out podran aconseguir el premi.

El dia 11 de desembre de 2023, a les 13’30 hores, una persona de l'equip de Time Out estarà en aquest lloc o establiment per a repartir 1 bitllet de La Grossa de Cap d'Any a cadascun dels 30 primers lectors que es presentin i diguin correctament la contrasenya demanada via xarxes.

S’atendrà als concursants per estricte ordre d'arribada davant la persona de l’equip de Time Out situada al lloc indicat. Les primeres 30 persones que comuniquin correctament la contrasenya seran les guanyadores del concurs.

Cas que el primer concursant digui de forma incorrecta la contrasenya, no podrà ser premiat ni tindrà una segona oportunitat, passant el torn al següent concursant per ordre d’arribada, i així successivament.

La persona de l'equip de Time Out entregarà en aquell mateix moment a cadascun dels guanyadors un bitllet del número 28.118 de la loteria La Grossa de Cap d'Any 2023.

En participar al concurs, els guanyadors accepten explícitament que Time Out prengui imatges en format fotogràfic i vídeo per compartir a les xarxes socials pròpies per fer difusió d'aquest concurs.

Els posts es compartiran a xarxes amb el hashtag #LaGrossaDeTimeOut.

Cada participant només pot obtenir un sol bitllet de La Grossa de Cap d'Any 2023.

Tercera – Condicions i limitacions a la participació

Els participants en la promoció han de ser majors d’edat.

No pot participar personal adscrit a Loteries de Catalunya, ni a Time Out Barcelona, així com tampoc cap persona relacionada professionalment amb aquesta promoció comercial, o amb la publicitat d’aquesta o de la loteria La Grossa.

El participant que resulti agraciat en algun dels establiments Time Out Barcelona adherits a aquesta promoció comercial, no podrà tornar a participar en cap altre establiment. Cas que algun participant guanyés en més d’un establiment i arribés a rebre més d’un dels bitllets de loteria destinats a premis, estarà obligat a tornar els que ha obtingut indegudament i quedar- se’n només un.

Quarta – Dret d’ús d’imatge i veu i dades de caràcter personal

El fet de participar en aquesta promoció comercial implica el consentiment per a l’ús del nom i cognoms, la difusió de la imatge i la reproducció de la veu dels guanyadors beneficiaris de la promoció, de manera que Time Out Barcelona es reserva els drets d’ús sobre els esmentats conceptes amb finalitats exclusivament publicitàries i de promoció comercial de Time Out Barcelona, inclosos qualsevols drets de reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica, i sense que els participants puguin reclamar cap indemnització econòmica ni per cap altra concepte per l’exercici dels esmentats drets per part de l’organització.

Als efectes de participació en aquesta acció, les dades dels participants que resultin guanyadors es comunicaran a Time Out Barcelona i seran incorporades al fitxer de participants en promocions del qual n’és responsable Time Out Barcelona. Mitjançant la participació en aquesta promoció comercial el guanyador i beneficiari presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades. Time Out Barcelona garanteix el tractament de les dades de manera confidencial i conforme a la legislació vigent en cada moment i la persona afectada podrà exercir els drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a Time Out Barcelona.

Cinquena – Acceptació de condicions

Totes les persones participants d’aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que Time Out Barcelona adoptin sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

Sisena – Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través del web de Time Out Barcelona http://www.timeout.cat.

Time Out Barcelona, es reserva el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, Time Out Barcelona, es compromet a comunicar a través de la seva pàgina web de Time Out Barcelona les bases modificades, o si escau, l'anul·lació de la promoció en el seu conjunt, de manera que tots els participants en siguin coneixedors.

Barcelona, 2023

Recomanat
    També t'agradarà
    També t'agradarà
    Publicitat