Caudillo

Cine, Drama

Rodat amb anterioritat a la mort de Franco però estrenat més tard, el temps transcorregut fa que el director, Martín Patino no arribi a completar el projecte inicial i es limiti a oferir un retrat de la primera etapa del cabdill.