Life and debt

Cine, Drama Gratis
lifeanddebt.jpg
Life and debt

Documental que examina la situació econòmica i social a la Jamaica actual, en concret respecte a l'impacte del Fons Monetari Internacional i a les polítiques de globalització del Banc Mundial. El seu punt de partida és el guardonat assaig de no ficció 'A small place', de l'escriptora caribenya Jamaican Kincaid
.