Viva l'Italia

Cine, Drama Gratis

Amb aclarir que es tracta d'una obra mestra de Rossellini ja hauria d'estar tot dit. El gran director de 'Viaggio in Italia' o 'Roma, ciutat oberta' engega el seu utòpic projecte de televisió educativa amb aquest film, que explica el procés d'unificació de les dues Sicílies, al darrere dels homes de Garibaldi.