Cobla, Cor i Dansa

Música, Clàssica i òpera
Variadet com ja és habitual en aquest cicle, el repertori d'aquest concert cobrirà diverses èpoques i autors imprescindibles de la música per a cobla com Ventura, Ruera i Oltra per acabar amb la rapsòdia Noucentista, L'Auca del Senyor Esteve de León. M.M