Cobla Sant Jordi

Música, Clàssica i òpera
Un dels pocs gèneres que encara no havia tingut cabuda a L'Auditori, la cobla, té des d'aquesta temporada un cicle propi que protagonitza la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. En aquest primer concert Joan Albert Amargós dirigeix obres pròpies, de Garreta i d'Oltra. M.M