Diàlegs cambrístics

Música, Clàssica i òpera
Dos dels joves intèrprets amb més talent i projecció de l'actualitat, el violoncelista Pau Codina i el pianista Jose-Enrique Bagaria, guanyadors de prestigiosos premis i posseidors d'una forta personalitat musical es retroben com a duo per aquest concert dins el Cicle de Joves Intèrprets de L'Auditori en el que hi interpreten peces de Beethoven, Piazzolla i Franck. M.M