Duets concertants

Música, Clàssica i òpera
El flautista Anton Serra i el violista Paul Cortese ens proposen en aquest concert obres de Devienne, Hoffmeister, Nielsen, Arnold, Hess i Beethoven. P.A.J