La Senna Festeggiante

Música, Clàssica i òpera
Les Concerts des Nations dirigits pel seu fundador Jordi Savall interpretaran aquesta petita ópera de Vivaldi, de dimensions de serenata pero amb una estructura més propera a l'òpera que és una bona ocasió de gaudir del Vivaldi més líric i fantasiós. M.M