Olga Miracle i Jordi Tomàs

Música, Clàssica i òpera
La jove soprano Olga Miracle, acompanyada al piano per Jordi Tomás, interpretarà amb un ordre diferent en funció de la sessió, dos dels cicles més rellevants del repertori liederístic català com són les Sis Cançons de Carrer d'Enric Morera i A L'Ombra del Lledoner d'Eduard Toldrà. M.M