Orchestra National du Capitol du Toulouse

Música, Clàssica i òpera
Recomanat
La darrera visita d'aquesta orquestra amb el jove director Tugan Sokhiev a L'Auditori interpretant la Cuarta Simfonia de Tchaikovsky va resultar un experiència d'alt voltatge, una versió arrolladora d'aquest binomi que ara retorna amb una altra de les grans simfonies de geni rus, la Cinquena. M.M