Una corda diferent

Música, Clàssica i òpera Gratis
Extravagant proposta la de la violoncelista anglesa Frances Bartlett, que, partint de la Cinquena Suite per a violoncel sol de Bach, traçarà un recorregut cronològic d'obres que han emprat la tècnica de la scordatura per cercar una tímbrica més greu i malenconiosa d'aquest instrument, especialment en el segle XX. Per a fanàtics del cello. M.M