Vespre de flauta i piano

Música, Clàssica i òpera
Aquesta és l'època dels 'bolets' a les sales de concert de la ciutat: és a dir, de propostes que no s'ubiquen en cap cicle i que són experiments per a les promotores que els proposen, segurament més orientades a un públic turístic que al públic melòman habitual de la ciutat. Aquesta és una d'aquestes propostes, doncs és tracta de dos concerts en un, amb una primera part de recital i piano, i la segona per a flauta i piano amb la flautista Sang Ae Kim com a protagonista. M.M