Winterreise de Schubert/Zender

Música, Clàssica i òpera
Recomanat
'Composició interpretativa sobre el Winterreise de Schubert'. Així es com va definir Hans Zender aquest experiment tímbric i estilístic que va més enllà de ser un mer homenatge explícit al “cicle dels cicles” liederístics. A mig camí entre una instrumentació i una readaptació, aquesta original proposta estarà interpretada pels Barcelona216 acompanyant el tenor Hans Peter Blochwitz. M.M