Dance to The Underground: DJ Nacho Ruiz

Clubs
Grinderman, Bronze, La Femme... Aquests són alguns dels artistes del ‘top ten' d'aquestes sessions dedicades a l'actualitat més rabiosa de l'indie pop i rock. Per addictes a l'‘NME' i la premsa musical anglesa en general.