DJ Loe + Villarosa: Purpur

Clubs
Encara que us soni poc, DJ Loe va ser el creador de Minifunk Records, un dels segells espanyols de referència de dance i electrònica, i també va ser fundador del club Moog. O sigui que en qüestions de sessions aquest home sap el que es fa com pocs.