Grand Closing Party: DJ Luciano

Clubs
És un tòpic com una casa de pagès, però la fi de l'estiu sempre és molt trista. I encara que per la majoria de la gent ja s'ha acabat, a La Terrrazza avui encara és el darrer dia estival.