I-F + Omar León

Clubs
I-F, o Inter-ference, té un lloc a la memòria col·lectiva de tot aquell que ha trepitjat una pista de ball en els darrers quinze anys gràcies a ‘Space Invaders are smoking grass', marcianíssima icona de l'electro disco underground que va posar al mapa a aquest holandès. Un hit invencible que va ser la pedra sobre la qual I-F va sustentar la seva curta però intensa carrera com a catalitzador del revival italo disco de finals dels noranta.