Noise Club: Data + Buffetlibre Djs + Kimberly & Clark

Clubs
DatA és el nuevo talento del segell Ekler'o'shock, amb qui ha publicado el seu gran éxito 'Raptur', después d'editar els EPs 'Trop Lase' i 'Aerius Ligh'.