Omar León + Rubén Seoane

Clubs

El full de serveis que ha acumulat Omar León en les dues darreres dècades el fa, sense discussió, mereixedor de plaça vitalícia a la Santíssima Trinitat de l’electrònica comtal. Sempre eclèctic, incisiu i sense por a les apostes de risc, Omar és un valor segur pel qual apostar.