(Tell me why?) I Don't Like Mondays

Clubs
Els DJ Gabi Sacomani i Dusty intenten cada dilluns despertar els ànims dels més romàntics que encara creuen que el dilluns és el millor dia per sortir de festa. Ho fan amb una sessió de 'deep minimal techno'.