Carmen

Dansa
El Festival de Dansa de Castelldefels tradueix a l'escenari la segona trobada cinematogràfica de Carlos Saura i Antonio Gades. La pel·lícula (1983) és una de les més celebrades del director aragonès. L'espectacle, vint anys després d'una estrena que va revolucionar la visió que es tenia en el mon del flamenc, és un altre clàssic del repertori de Gades. L.S