Principios opuestos

Dansa
El ritme és el punt de trobada per a dos creadors i intèrprets que representen dues maneres d'entedre el món: l'espiritual i la racional. El moviment, el lloc de representació i el públic –a més de la música i la tecnologia– són les eines a partir de les quals els Erre que erre investiguen el ritme i juguen a fer apropar els oposats. Espectacle inclòs al Festival IDN.