Trinity

Dansa
Oscar-i-Sol.jpg
Trinity

'Trinity' narra el viatge d’un cos que travessa diferents estats de percepció de l’espai. Un cos en moviment que roman estretament vinculat a un entorn reactiu a les seves accions, que al mateix temps que li acompanya, li proposa una travessia entre paisatges i textures audiovisuals. La retroalimentació nascuda d’aquest vincle fonamental és el que permet la manifestació dels elements en l’espai i la seva mútua coexistència.