Comic & Show

Gai i lèsbic
La nit del dimecres és la nit del show de l'Arena. Marvin, un dels transformistes més coneguts del Gaixample, és una de les estrelles d'aquest xou en el que també participa Josephine. J.M.S