El Ball del Casal

Gai i lèsbic
El ball que un cop al mes organitza el Casal Lambda compta avui amb el DJ David als plats. El pròxim ball del Casal se celebrarà el 18 de maig. J.M.S