Nit d'striptease

Gai i lèsbic
Si els dilluns el strip-tease es fa a Arena, els dimarts, un boy es despulla a Metro. No importa com vagi vestit, a l'hora de treure's la roba, continua tenint èxit. J.M.S